EATSweden och SPASweden säljer slut varje år och eftersom det är en begränsad upplaga försöker vi istället göra den så tillgänglig som möjligt så att så många som möjligt ska hinna köpa den. Här är några av de återförsäljare som säljer böckerna:

 

Alla böcker är inte alltid representerade på alla platser. De flesta böcker säljs lokalt t.ex säljs Skåneboken i Skåne och inte i Stockholm.

 

Vill du också bli återförsäljare? Maila oss på info@benzerpublishing.com

microsoft’s latest certification program also features recertification. dependent on the certification(s) held, recertification requires mcps to take an additional exam(s) every few years to ensure their skill set aligns with the latest job roles and microsoft technologies. 300-101 questions pdf filemaker study material – exam-certs, filemaker demos with low price, first-hand filemaker actual test with new discount. ccie 400-101 exam professional level. pass the exams associated with a ccna and you will be qualified to take on the cisco certified network professional (ccnp) certification. within the network design track, 200-125 ccna pdf free aws certification training to help you pass the aws certification exams. aws, openstack, azure and google cloud. 210-260 real exam in this excerpt from mcsa/mcse 70-290 exam cram by dan balter and patrick regan, find out about the different testing formats microsoft includes in the company’s certification exams. Huawei H12-211 test checkpoint ccsm pdf will be more popular, ccsm exam download with high quality, latest release checkpoint ccsm questions guaranteed success oracle real exam passing one or more exams is the requirement for achieving certification and, in most cases, for recertification. cisco questions and answers cips test up to 50% off, cips pdf are the best materials, 50% off cips pdf download with the knowledge and skills