Allmänna
Man måste vara minst 18 år för att beställa ifrån oss. Är man under 18 år krävs målsmans godkännande. Vid eventuell tvist följer EATSweden alltid allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Cisco web site provides information about all 300-115 exam book to see, do 300-115 exam book not hold fluky psychology, in general, cisco’s examination questions is 300-135 study guides more flexible, while the part is the death of the things, but the proportion is not big, test mode is mainly to 300-135 study guides you from its list of dozens of selected eligible command in the command.It 300-115 exam book is important to have a thorough understanding of all kinds of routing 300-115 exam book protocols and to avoid being half-informed. Otherwise, you will feel unable to choose 300-115 exam book any of them 300-115 exam book in 300-101 questions & answers the actual exam.During the 300-115 exam book 300-115 exam book review, I learned the 300-135 study guides commands 300-101 questions & answers after each chapter by heart.Because each chapter 300-115 exam book 300-135 study guides has a different emphasis, 300-101 questions & answers the view 300-115 exam book of 300-101 questions & answers the command is naturally different.Besides, you 300-115 exam book can see the important commands involved in each chapter at a glance.

The exam question is not difficult, mainly to understand the knowledge points, understand after 300-135 study guides the test you will feel very relaxed.Examinations are the test of your 300-101 questions & answers studies 300-135 study guides and the most 300-135 study guides important.You need to adjust yourself.Be confident 300-101 questions & answers in the exam and never give up until 300-135 study guides the last question.Dont be nervous about something you are not familiar with or havent even touched. Because 300-135 study guides you are not coming out, 300-135 study guides it is important 300-135 study guides to test good the topic of 300-101 questions & answers everyone you know, if the problem because of the effect of 300-101 questions & answers they know 300-101 questions & answers is wrong, I dont 300-101 questions & answers know is wrong, the consequences are not words and beforehand.Cisco out each option is easy to fuzzy and uncertain, 300-135 study guides if not is 300-101 questions & answers very clear some of the details, such as the concept 300-135 study guides looked at 300-101 questions & answers his option 300-135 study guides would be 300-101 questions & answers 300-101 questions & answers easy 300-115 exam book to 300-115 exam book feel every said makes 300-135 study guides sense, it is difficult to choose.When preparing so must the key 300-135 study guides concepts and materials mentioned in detail 300-115 exam book 300-101 questions & answers given sufficient attention, in the choice is to have confidence in his memory, dont change your first 300-101 questions & answers choice.There is plenty 300-115 exam book of time for the whole exam.I can only say that I have passed the 300-115 exam book module examination continuously, which can almost help you to review all the knowledge points again.So you dont have to make a big deal out of it.

Leverans
Leverans sker inom 3-7 arbetsdagar till den adress du har angivit.
Önskar du signerade varor kan det under vissa perioder ev ta längre tid, vi jobbar dock ständigt att leverera så fort som möjligt till kund. Leveransen sker genom Posten eller DHL.

Priser
I alla våra priser ingår 6% moms. Frakt ingår. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.

Betalning
Du kan enkelt och tryggt betala med bank- eller kreditkort, faktura samt internetbanken via vår leverantör Klarna. Betalningsvillkor för faktura är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 24 kr. För att kunna beställa mot faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Klarna förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar (detta gäller ej företag). Ångerrätten börjar gälla när du mottagit din vara, och gäller endast om varan är i oförändrat skick. Om plombering finns skall denna vara obruten. Vid utnyttjande av ångerrätten är du som kund ansvarig för både returkostnad & att varan kommer fram hel, helst i samma emballage den mottogs i. Vi återbetalar alltid konsumenten inom 30 dagar .

Fel i publicering
Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel i webshopen, browser eller server.

Personuppgifter
Benzer Publishing AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen via e-post, SMS och för andra marknadsföringsändamål av vårt företag. Du kan när som helst begära att personuppgifter rättas, tas bort eller anmäla om du inte vill att uppgifter skall användas för direktmarknadsföring.

Reklamationer
Är levererad vara felaktig eller skadad kan du reklamera den. Kontakta oss så snart som möjligt, senast 14 dagar efter att varorna är mottagna. Kontakta kundtjänst på info@benzerpublishing.com om hur du går tillväga.

Vid eventuella tvister följer vi Allmänna reklamationsnämndens, ARN:s, rekommendationer.

Reservation
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt att artikeln kan utgå ur sortimentet. Vi reserverar oss för eventuella pris- och korrekturfel. Samt om restaurangerna eller SPA-anläggningarna stänger under den aktuella perioden.