EATSweden

1. Innan restaurangbesöket måste du ringa och boka bord och upplysa om att du är innehavare av EATSweden.

2. Innehavaren ska uppvisa boken vid restaurangbesöket och före måltidens början underrätta restaurangen om att man ämnar begagna sig av dess erbjudande.

3. Om inget annat framgår bjuds innehavaren av boken på en varmrätt eller en prisreducering på en fast meny om 250 kr, i ett sällskap på minst två personer.

4. Boken kan bara användas då minst två personer äter en måltid ihop. Fyra personer kan använda två böcker, sex personer tre böcker osv.

5. En varmrätt eller meny ska betalas för varje varmrätt eller prisreducerad/uppgraderad meny som boken erbjuder: två personer kan inte begagna sig av två böcker samtidigt.

6. Bokens erbjudande gäller en gång för varje restaurang och gäller kvällstid om inget annat framkommer.

7. Bokens erbjudande kan inte kombineras med andra erbjudanden och gäller inte för eventuella specialarrangemang (julbord, brunch, gåsamiddag etc.) som restaurangen ordnar om inget annat framgår.

8. Användaren har inga särskilda rättigheter om restaurangen skulle vara fullbokad.

9 EATSweden ansvarar inte för att de deltagande restaurangerna bibehåller sitt erbjudande vid ägarbyte. EATSweden ansvarar inte heller för om restaurangen stänger under den aktuella perioden.

10. 2019:s upplaga av EATSweden och dess erbjudanden gäller 1 november 2018 – 31 december 2019.